Gayrimenkul yatırımcılığı, insan uygarlığının ilk günlerinden beri etrafta bulunan en eski yatırımlardan biridir. Modern
OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü anlamına gelir. Avrupa, Amerika ve Pasifik'te 35 millet